Державний стандарт соціальної послуги профілактики

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1155-15

Державний стандарт соціальної послуги представництва інтересів

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0127-16

Державний стандарт соціальної послуги консультування

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0866-15