Ресоціалізація наркозалежної молоді

Діяльність «Хмельницького обласного центру
ресоціалізації наркозалежної молоді»

„Хмельницький обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді” розпочав діяльність у 1999 році як центр „Твоя перемога”. Головним завданням та ціллю роботи всього колективу Хмельницького обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді у 2015 році – була соціальна реабілітація дезадаптованої молоді, залежної від психо-активних речовин (як надання допомоги в кризовій ситуації), що передбачало психодіагностику, психотерапію, психокорекцію, трудотерапію, природо терапію, заняття за інтересами, фізіотерапію. Робота здійснювалась згідно річного плану і була спрямована на закріплення тих позитивних тенденцій, які склалися в процесі діяльності, підбору методів, форм роботи, які себе виправдали. Зусилля адміністрації та працівників Центру були спрямовані на створення умов для проведення різноманітних етапів реабілітаційного процесу. Здійснювались нові підходи до організації виховання: тестування, психодіагностичні, профорієнтаційні та комунікативні тренінги. Усі пропозиції плану були підпорядковані організації допомоги молодим людям, які встали на шлях позбавлення від залежності від психоактивних речовин ( далі- ПАР) і забезпеченню результативності цієї роботи.

Минулоріч загальна кількість клієнтів, що отримували послуги становить 109 осіб, з них включено до програми ресоціалізації 17 осіб. За 2015 рік успішно завершили курс ресоціалізації 15 отримувачів соціальних послуг, які повернулись у свої сім’ї, та до нормального життя. Вибуло із Центру, не завершивши курс 2 особи.

У 2015 році на утримання закладу з обласного бюджету виділено  1466,48 тис.грн., що більше ніж у 2014 році на 279,67 тис.грн, або 23,6%. Касові видатки становили 1263,25 тис.грн. або 100% до профінансованого. За рахунок виділених коштів забезпеченовиплату заробітної плати працівникам закладу та оплату за спожиті комунальні послуги та платежі.

У зв’язку зі складною соціально-економічною ситуацією у країні Кабінетом Міністрів України було видано постанову від 01.03.2014 №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету». Саме тому кошти на таборування для керівників волонтерських загонів, передбачених Програмою, не виділялися.

Станом на 01 січня 2016 року у Центрі проходить реабілітацію 25 отримувачів соціальних послуг.
Вирішуючи проблему переорієнтації колишнього залежного від ПАР протягом тривалого реабілітаційного періоду спеціалістами Центру надавалися різнопланові послуги, а саме: соціально-педагогічні, соціально-медичні, психологічні, інформаційні, соціально-побутові.

З ціллю вироблення навичок конструктивної соціальної поведінки проводились наступні тренінги:                                                                                                                         -«Стратегії контролю поведінки щодо вживання наркотиків і алкоголю»;                         -«Протистояння вербальному нападу та навички подолання негативних емоцій»;       -«Розвиток комунікативних здібностей»;                                                                             -«Моделі рольових ситуацій»;                                                                                               -«Зняття емоційної напруги, релаксація»;                                                                             -«Способи уникання конфліктних ситуацій»;                                                                       -«Корекція поведінки в стресових ситуаціях»;                                                                     -«Мотивуючий тренінг «Повір в себе!» та інші.

В рамках процесу переорієнтації колишнього наркомана, вироблення у нього поглядів на суспільство та своє місце в ньому були проведені групові заняття на теми:                            -«Аналіз різних варіантів поведінки молоді в складних життєвих ситуаціях і закріплення навичок відмови»;                                                                                                       -«Проблема залежності та її вплив на всі сторони життя людини»;                                           -«Сфери ризику залежних від ПАР»;                                                                               -«Наслідки вживання ПАР»;                                                                                 -«Шкідливість тютюнопаління»;                                                                                   -«Поняття про самооцінку та оцінка в суспільстві»;                                                             -«Цінності та пріоритети людей залежних від ПАР» та інші.

До Всесвітнього Дня Боротьби з наркотиками задля запоруки здоров’я та культурно-просвітницького росту була організований круглий стіл «Наркотики та алкоголь – безодня», а також було здійснено груповий виїзд у м. Хмельницький з метою участі у футбольному турнірі «Молодь проти наркотиків».
Протягом року для батьків, родичів та випускників Центру організовувались круглі столи та бесіди на тему «Як впливає залежність на стосунки в сім’ї», «Співзалежність, шляхи подолання співзалежності», «Способи успішної ресоціалізації залежних від ПАР», в свою чергу випускники Центру ділились своїми надбаннями, успіхом та досвідом життя як у центрі так і за його межами.
Велика увага приділялась організації активного відпочинку отримувачів соціальних послуг, їх дозвіллю, забезпечення умов для занять фізкультурою та спортом, улюбленою справою. На території Центру на спортивних майданчиках , відбувалися змагання з футболу та волейболу, тенісу, більярду.
Протягом року всі отримувачі соціальних послуг були залучені до участі в костюмованих театральних виставах та різноманітних конкурсах, метою яких був розвиток творчих та комунікативних здібностей особистості. Виховна робота ґрунтувалась також на проведенні гумористичних конкурсних програм, святкування днів народжень, на які запрошували батьків, родичів та друзів, були присутні випускники Центру, які ділилися своїми враженнями про перебування в Центрі.

соціально-психологічна допомога

Діяльность державного закладу
«Хмельницький обласний центр
соціально-психологічної допомоги»

Хмельницький обласний центр соціально-психологічної допомоги є державним закладом, який надає соціальні послуги особам віком до 35 років або сім’ям із дітьми, що перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема, спричинених стихійним лихом, учиненням проти особи злочину, насильством (у тому числі в сім’ї) тощо. 

Протягом 2015 року за отриманням соціальних послуг до закладу звернулося 1371 осіб, з них на цілодобовому стаціонарі перебували 66 осіб, отримали консультацію на денному стаціонарі 779 осіб, консультацію по телефону – 526 осіб.
За звітній період , отримали допомогу: у захисті прав особистості – 20 осіб, у формуванні навичок догляду та виховання дитини – 21 особа, у соціалізації та адаптації – 38 осіб, у відновлені втрачених соціальних зв’язків, налагодженні стосунків з родичами та формуванні нових соціальних зв’язків – 114 осіб, у організації медичного обстеження та лікування – 96 осіб, у відновлені документів, оформлені державної соціальної допомоги та отриманні реєстрації –  40 осіб, у вирішенні житлово-побутових проблем та отриманні одягу, продуктів харчування – 126 осіб, у влаштуванні на роботу або навчання –  44 осіб, у відновленні психоемоційного здоров’я та вирішенні внутрішньо особистісних проблем – 66 осіб.
Однією із складних категорій осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах є потерпілі від домашнього насильства та торгівлі людьми.
У 2015 році на цілодобовому стаціонарі проживало дев’ять сімей де були зафіксовані випадки насильства, з них 9 дорослих та 14 дітей, одна особа, яка потерпіла від насильства в сім’ї і одна особа яка  потерпіла від торгівлі людьми.Також одна особа, яка потерпіла від торгівлі людьми отримувала послуги в умовах денного стаціонару та у листопаді 2015 року отримала статус особи, що постраждала від торгівлі людьми. За результатами проведеної роботи у восьми сім’ях вдалося налагодити взаємостосунки між членами родини. І одна сім’я на сьогодні перебуває на цілодобовому стаціонарі закладу. Особа, яка постраждала від домашнього насильства також налагодила стосунки з родиною. Усі сім’ї охоплено соціальним супроводом за місцем проживання. А, особа яка є ймовірно потерпілою від торгівлі людьми за допомогою працівників закладу влаштувалася на роботу отримала ліжко-місце у гуртожитку комунальної власності та відновила взаємостосунки з родиною. Від отримання статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, відмовилася. У 2015 році в закладі перебувало 3 осіб, переселених з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Двоє осіб ( мати та донька) влаштовано на проживання с. Баранівка, Ярмолинецького району, одна особа перебуває на цілодобовому стаціонар закладу. 

За період 2015 року до закладу було направлено 8 осіб із числа дітей – сиріт: 2 з яких проживають у закладі, 5 вибули з позитивним результатом і 1 особа була відрахована закладу за порушення правил внутрішнього розпорядку. Загалом протягом 2015 року із цілодобового стаціонару закладу було відраховано 61 особу, 60 з яких вирішили свої проблеми та 1 особу було відраховано за порушення правил внутрішнього розпорядку, що відповідно складає 98% та 2% від загальної кількості. Протягом 2015 року про діяльність закладу було знято 5 телесюжетів та спеціалісти центру прийняли участь у 7 радіопередачах. 

У 2015 році на утримання закладу з обласного бюджету виділено 360,6 тис.грн., що більше ніж у 2014 році на 31.9 тис.грн, або 9%. Касові видатки склали 355,8 тис.грн. або 99% до профінансованого. За рахунок виділених коштів забезпечено виплату заробітної плати працівникам закладу та оплату за спожиті комунальні послуги та платежі.

Соціальна робота

Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування.

Бажання взяти на виховання дитину, народжену іншими, є ознакою нашої культури і виникає тільки у небайдужих до чужого горя, душевно щедрих і готових до самопожертви людей.

Усиновлення – це прийняття у сімю дитини на правах народженої, з усіма правами та обовязками, як із боку дорослих, так і з боку дітей. Питання усиновлення регламентується Сімейним кодексом України, де визначено які особи можуть та не можуть бути усиновлювачами, яких дітей можна усиновити та правові наслідки усиновлення.

Опіка та піклування встановлюється для забезпечення виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, хвороби або позбавлення батьківських прав чи з інших причин залишилися без батьківського піклування.Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли 14-ти років і залишилися без батьківського піклування. Піклування – над неповнолітніми з 14 до 18 років.

Прийомна сім’я – це сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно, за плату взяла з установ для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання та спільне проживання від 1 до 4 дітей.

Дитячий будинок сімейного типу – це прийняття за плату в родину, яка створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, на виховання та для спільного проживання не менше 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей, включаючи рідних, у такій сімї не може перевищувати 10 осіб.

Обласним центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді протягом 2015 року було проведено 3 етапи навчань для кандидатів у прийомні батьки батьки вихователі. У результаті навчання пройшли 16 сімей, 8 осіб кандидатів у прийомні батьки, батьки вихователі та 10 потенційних опікунів, піклувальників, 1 сім`я, 1 особа потенційних усиновлювачів. Всього взяло участь 53 особи. Також, протягом звітного періоду було проведено підвищення кваліфікації прийомних батків, батьків вихователі в результаті підвищили кваліфікацію 99 осіб.

В області спостерігається позитивна динаміка щодо розвитку сімейних форм виховання та збільшення кількості влаштованих дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, це зумовлено налагодженою співпрацею з службами у справах дітей, поширенням інформації про сімейні форми виховання фахівцями із соціальної роботи серед населення.

На 01.01.2016 року в області діє 117 прийомних сімей, в яких виховується 209 дітей та 22 дитячих будинків сімейного типу, в яких перебуває 153 дитини.

Соціальне супроводження здійснюють, відповідно, 26 спеціалістів 20 районних та 6 міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, де створено та функціонують прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. Під соціальним супроводом перебувають також 464 сім’ї опікунів і піклувальників, в яких перебуває 730 дітей.

Соціальна робота

     Здійснення соціальної роботи з сім’ями, які опинились у складних життєвих                         обставинах центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді                  у  2015 році

Сучасна сім’я, як і все суспільство, зазнає значних змін. Вона з різних причин недостатньою мірою виконує свою основну функцію. У наш час різко зростає кількість сімей, у яких батьки не в змозі (або не бажають) виховувати своїх дітей. Дефекти сімейного виховання здебільшого є основною причиною деформації особистості дитини.
Протягом 2015 року здійснювали 29 центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (обласний, 20 районних, 6 міських, 2 селищних) та чотири державних соціальних заклади. Соціальні послуги надавались 167 спеціалістами центрів та 72 фахівцями із соціальної роботи, якими охоплено 18562 сімей, в яких виховується 31796 дітей.

Сім’ям, які перебували на обліку центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом 2015 року в результаті роботи було надано допомогу у:
– задоволені клопотань щодо працевлаштування – 171 члена сімей;
– задоволені клопотань щодо влаштування на навчання – 119 членів сімей;
– задоволені клопотань щодо отримання допомоги у лікуванні – 337 членів сімей;
– задоволені клопотань щодо направлення на оздоровлення – 217 членів сімей.
У тому числі 1092 сім’ям вирішено житлово-побутові проблеми та 230 сімей отримали реєстрацію за місцем проживання.
Завдяки роботі спеціалістів центрів служб для сім’ї, дітей та молоді протягом 2015 року у 389 сім’ях попереджено соціальне сирітство (894 дитина залишилася в сім’ї) та 6 дітей повернуто до біологічних сімей з закладу державного утримання.
Також, 1002 сім’ям надано допомогу в оформлені документів:
– для отримання інвалідності- 45 членів сімей;
– для отримання статусу багатодітної сім’ї – 388 сім`ям;
– для отримання статусу малозабезпеченої сім’ї – 719 сім’ям.
2094 сім’ї направлено до закладів:
– соціального обслуговування – 89 сімей;
– охорони здоров’я – 330 сімей;
– системи соціального захисту – 1329 сімей;
– мережі недержавного сектора – 346 сімей.
Протягом звітного періоду завершено роботу з 4120 сім`ями з них, 990 подолано СЖО, 1471 мінімізовано СЖО, 1659 інше.

З метою запобігання ранньому соціальному сирітству в області створено та діють 18 консультаційних пунктів при пологових відділеннях районних та міських лікарень, 5 консультаційних пунктів при жіночій консультації та 1 консультаційний пункт при кабінеті планування сім’ї.

Завдяки роботі спеціалістів центрівсоціальнихслужб для сім’ї, дітей та молоді у 389 сім’ях попереджено соціальне сирітство (894 дитини залишилося в сім’ї) та 6 дітей повернуто до біологічних сімей із закладів державного утримання.

У 2015 році зафіксовано 14 намірів відмов від новонароджених дітей. Чотири жінки відмовилися від новонароджених дітей, 10 жінок змінили рішення та залишили дитину в сім’ї. У результаті наданих соціальних послуг 13 жінкам поліпшено психо-емоційний стан, 9 жінок налагодили соціальні зв’язки з родичами, 2 жінки влаштовано до соціального центру матері та дитини. 

Загальні відомості

Популярні

Загальні відомості про Хмельницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Рішенням виконавчого комітету Хмельницької обласної ради від 19.10.1994р. №39 створено Хмельницький центр соціальних служб для молоді. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 19.01.2005р. №8/2005-р на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2004р. №1126 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю» центр соціальних служб для молоді перейменовано на центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. У фонді обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відклались розпорядчі, директивно-заплановані, звітно-аналітичні, інформаційні документи, що відображають діяльність. З початку діяльності, тобто з 1994 року в фонді збереглися Національні, державні, галузеві та регіональні цільові програми за напрямками діяльності центру СССДМ, довідки про їх виконання, накази з основної діяльності, накази про прийняття, переведення, заохочення, стягнення, звільнення, сумісництво працівників центру, про матеріальну допомогу, листування з Держсоцслужбою з питань основної діяльності, листування з центральними органами виконавчої влади, місцевого самоврядування з основних питань діяльності, положення, інструкції, методичні рекомендації, розроблені працівниками центру, документи, листи, довідки розвитку мережі спецформувань, інформаційно-реєстраційні картки консультативних пунктів, реєстраційні картки залучених спеціалістів центру, реєстраційні картки волонтерів, первинні документальні форми обліку роботи з клієнтами, статистичні та інформаційно-аналітичні звіти, угоди про співробітництво, особові справи працівників, документи по проведенню атестації, протоколи засідань консультативно-методичної ради, колективний договір, кошториси доходів і видатків на рік, баланси використання кошторису видатків річні, особові картки по нарахуванню заробітної плати. Місія та цілі діяльності мережі центрів Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – центр) є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Головна місія – забезпечити доступність сімей, дітей та молоді до якісних соціальних послуг у кожній територіальній громаді області. Основною метою діяльності центрів є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Основними принципами діяльності центру є законність, дотримання ізахист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги