Інформація про «Хмельницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації»

 1. Рік заснування та засновник: створено розпорядженням голови Хмельницької обласної адміністрації від 31.12.1997 року №1168-р при Хмельницькому обласному управлінні у справах сім’ї та молоді відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2002р. №809 «Про розвиток мережі центрів ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога».
 2. Керівник закладу: директор – Федорук Анатолій  Анатолійович (тел. 633252).
 3. Адреса: с. Вихилівка, Ярмолинецький р-н. (База колишньої військової частини).
 4. Заклад розраховано на 32 особи. Кількість посад згідно із затвердженим штатним розписом – 16 штатних одиниць.
 5. Основне завдання центру – повернути алко/наркозалежних людей до життя без алкоголю та наркотиків.

  З метою превентивної роботи серед молоді і підлітків працівниками  центру проводяться акції, семінари, лекторії та круглі столи.

  Реабілітаційна програма центру базується на 30-ти річному досвіді роботи польських реабілітаційних центрів «Монар», з якими підтримується тісний зв’язок. Міністерство у справах сім’ї,  молоді та спорту неодноразово визнавало даний заклад одним із кращих реабілітаційних центрів в Україні. На базі центру у 2002 та 2004 роках проводилися Всеукраїнські семінари-навчання щодо організації та діяльності центрів наркозалежної молоді для начальників управлінь у справах сім’ї та молоді облдержадміністрацій.

 1. Працівниками центру здійснюється психологічна робота з клієнтом, що сприяє реальним змінам у поведінці, шляхом соціальної взаємодії відбувається підготовка людини до повернення в соціум з новими ціннісними орієнтаціями. Ефективність психо-корекційного лікування в центрі становить – 29,9%.

  З метою превентивної роботи серед молоді і підлітків працівниками  центру проводяться акції, семінари, лекторії та круглі столи.

 1. Матеріально-технічна база: на території у 29,0 га розміщено житлові приміщення ( кімнати для проживання), допоміжні приміщення (їдальня, кухня, терапевтична кімната), господарські приміщення (склади, майстерні та хліви).

  Усього в 2021 році включено до програми  33 особи. За 2021 рік успішно завершили курс ресоціалізації 18 осіб, які повернулись у свої сім’ї, та до нормального життя.

Центр соціально-психологічної реабілітації

Діяльність «Хмельницького обласного центру
соціально-психологічної реабілітації»

  Головним завданням та ціллю роботи всього колективу Хмельницького обласного центру соціально – психологічної реабілітації у 2019 році було проведення соціально – психологічної реабілітації та психологічної підтримки осіб, які потребували отримання соціальних послуг. Робота здійснювалась згідно річного плану та індивідуальних програм і була спрямована на закріплення тих позитивних тенденцій, які склалися в процесі діяльності, підбору методів, форм роботи, які себе виправдали. Зусилля працівників були спрямовані на забезпечення особам, які потребували отримання соціальних послуг, допомоги у формуванні, розвитку та підтримці соціальних навичок, умінь і соціальної компетенції, забезпечували розроблення та виконання індивідуальних програм соціальної реабілітації та адаптації. Здійснювались нові підходи до організації виховання: тестування, психодіагностичні, профорієнтаційні та комунікативні тренінги. Усі пропозиції плану були підпорядковані організації допомоги молодим людям, які встали на шлях позбавлення від залежності від ПАР і забезпеченню результативності цієї роботи.

  Усього в 2019 році до Центру звернулися 50 осіб залежних від ПАР, та було надано 65 консультацій близьким та родичам залежних. Включено до програми у звітному періоді 43 осіб. За 2019 рік успішно завершили курс ресоціалізації 21 особа, які повернулись у свої сім’ї, та до нормального життя. Вибуло із закладу протягом звітного періоду, не завершивши курс реабілітації 16 осіб.

  На 01 січня 2020 року у Центрі проходить реабілітацію 29 отримувачі соціальних послуг.

  Вирішуючи проблему переорієнтації колишнього залежного від ПАР протягом тривалого реабілітаційного періоду спеціалістами Центру надавалися різнопланові послуги, а саме: підтримане проживання, послуга соціальної адаптації, послуга соціальної інтеграції та реінтеграції, соціально-психологічної реабілітації, консультування, соціальна профілактика. педагогічні, соціально-медичні, , інформаційні, соціально-побутові.

  Групова робота була направлена на доведення отримувачам соціальних послуг всієї пагубності вживання ПАР та ризику захворювання ВІЛ/СНІДу. ЇЇ зміст розширено за рахунок психокорекцій них, тренінгових занять та лекцій, які проводились у 2019 році. Так в рамках процесу переорієнтації колишнього залежного, вироблення у нього поглядів на суспільство та своє місце в ньому були проведені групові заняття на теми:

 • «Шкідливі звички та їх соціальні наслідки»;
 • «Етика, етикет та правила поведінки в суспільстві»;
 • «Кого, коли та як повідомити про діагноз ВІЛ-інфікований»;
 • «Загальнолюдські цінності»;
 • «Поведінка в екстремальних ситуаціях»;
 • «Поняття про любов та кохання»;
 • «Поняття про стрес. Способи подолання та запобігання стресових ситуацій»;
 • «Шкідливість тютюнопаління»;
 • «Корисні життєві навички для молоді з дезадаптивную поведінкою»;
 • «Хвороби, що передаються в результаті вживання ПАР»;
 • «Метадонова залежність та програма ЗПТ»;
 • «Ставлення до наркозалежних у суспільстві»;
 • «Здоровий спосіб життя»;
 • «Поняття про чесність та честь»;
 • «Способи уникнення конфліктних ситуацій»;
 • «Чим відрізняється залежна людина від незалежної»;
 • Емоції та почуття в житті людини»;
 • «Механізм розвитку залежностей. Співзалежність».

  Регулярно проводились психологічні ролеві ігри з ціллю вироблення аргументованої позиції по відношеню до алкоголю та наркотичних речовин.

  Також проводились інформаційно-профілактичні заняття щодо попередження поширення алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу.

  До Всесвітнього Дня Боротьби з наркотиками задля запоруки здоров’я та культурно-просвітницького росту були проведені тематичні лекційні заняття.

  Протягом року для батьків, родичів та випускників центру організовувались зустрічі та бесіди, в свою чергу випускники центру ділились своїми надбаннями, успіхом та досвідом життя як у центрі так і за його межами.

  Регулярно проводилися групові зібрання новачків, які мають мотивуючий характер і покликані допомогти глибше усвідомити власні проблеми.

  Велика увага приділялась організації активного відпочинку отримувачів соціальних послуг, їх дозвіллю, забезпечення умов для занять фізкультурою та спортом, улюбленою справою. На території центру на спортивних майданчиках, відбувалися змагання з футболу та волейболу, тенісу, більярду.

  Протягом року всі отримувачі соціальних послуг були залучені до участі в костюмованих театральних виставах та різноманітних конкурсах, метою яких був розвиток творчих та комунікативних здібностей особистості. Виховна робота ґрунтувалась також на проведенні гумористичних конкурсних програм, святкування днів народжень, на які запрошували батьків, родичів та друзів, були присутні випускники Центру, які ділилися своїми враженнями про перебування в центрі.

Центр соціально-психологічної реабілітації

Діяльність «Хмельницького обласного центру
соціально-психологічної реабілітації» (“Хмельницького обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді”)

  Головним завданням та ціллю роботи всього колективу Хмельницького обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді у 2018 році – була соціальна реабілітація дезадаптованої молоді, залежної від психо-активних речовин (як надання допомоги в кризовій ситуації), що передбачало психодіагностику, психотерапію, психокорекцію, трудотерапію, природо терапію, заняття за інтересами, фізіотерапію. Робота здійснювалась згідно річного плану і була спрямована на закріплення тих позитивних тенденцій, які склалися в процесі діяльності, підбору методів, форм роботи, які себе виправдали. Зусилля адміністрації та працівників Центру були спрямовані на створення умов для проведення різноманітних етапів реабілітаційного процесу. Здійснювались нові підходи до організації виховання: тестування, психодіагностичні, профорієнтаційні та комунікативні тренінги. Усі пропозиції плану були підпорядковані організації допомоги молодим людям, які встали на шлях позбавлення від залежності від ПАР і забезпеченню результативності цієї роботи.

  Усього в 2018 році до Центру звернулися 38 осіб залежних від ПАР, та було надано 53 консультацій близьким та родичам залежних. Включено до програми ресоціалізації у звітному періоді 30 осіб. За 2018 рік успішно завершили курс ресоціалізації 14 отримувачів соціальних послуг, які повернулись у свої сім’ї, та до нормального життя. Вибуло із Центру, не завершивши курс реабілітації 13 осіб.

  На 01 січня 2019 року у Центрі проходить реабілітацію 23 отримувачі соціальних послуг.

  Вирішуючи проблему переорієнтації колишнього залежного від ПАР протягом тривалого реабілітаційного періоду спеціалістами Центру надавалися різнопланові послуги, а саме: соціально-педагогічні, соціально-медичні, психологічні, інформаційні, соціально-побутові.

  З ціллю вироблення навичок конструктивної соціальної поведінки проводились наступні тренінги:

 • «Конфлікти та методи їх подолання»;
 • «Запобігання зриву, вироблення та закріплення навичок тактовної відмови»;
 • «Форми та варіанти конструктивної поведінки в суспільстві»;
 • «Розвиток комунікативних здібностей»;
 • «Боремося з агресією»;
 • «Моделі рольових ситуацій для молоді з девіантною поведінкою»;
 • «Зняття емоційної напруги»;
 • «Самопізнання через арт-терапию»;
 • «Згуртування групи, зняття емоційної напруги» та інші.

  В рамках процесу переорієнтації колишнього наркомана, вироблення у нього поглядів на суспільство та своє місце в ньому були проведені групові заняття на теми:

 • «Мораль як регулятор соціальної поведінки»;
 • «Кого, коли та як повідомити про діагноз ВІЛ-інфікований»;
 • «Здоровий спосіб життя як визначальний фактор здоров’я»;
 • «Хвороби, що передаються статевим шляхом»;
 • «Джерела соціальної підтримки»;
 • «Злочин і злочинність. Профілактика злочинності»;
 • «Психологічне і фізіологічне здоров’я»;
 • “Залежність, її формування, характерні риси захворювання”;
 • «Здоровий спосіб життя як визначальний фактор здоров’я» та інші.

  Регулярно проводились психологічні ролеві ігри з ціллю вироблення аргументованої позиції по відношеню до наркотичних речовин.

  Також проводились інформаційно-профілактичні заняття щодо попередження поширення наркоманії, ВІЛ/СНІДу.

  До Всесвітнього Дня Боротьби з наркотиками задля запоруки здоров’я та культурно-просвітницького росту були проведені тематичні лекційні заняття.

  Протягом року для батьків, родичів та випускників Центру організовувались круглі столи та бесіди, в свою чергу випускники Центру ділились своїми надбаннями, успіхом та досвідом життя як у центрі так і за його межами.

  Регулярно проводилися групові зібрання новачків, які мають мотивуючий характер і покликані допомогти глибше усвідомити власні проблеми.

  Велика увага приділялась організації активного відпочинку отримувачів соціальних послуг, їх дозвіллю, забезпечення умов для занять фізкультурою та спортом, улюбленою справою. На території Центру на спортивних майданчиках, відбувалися змагання з футболу та волейболу, тенісу, більярду.

  Протягом року всі отримувачі соціальних послуг були залучені до участі в костюмованих театральних виставах та різноманітних конкурсах, метою яких був розвиток творчих та комунікативних здібностей особистості. Виховна робота ґрунтувалась також на проведенні гумористичних конкурсних програм, святкування днів народжень, на які запрошували батьків, родичів та друзів, були присутні випускники Центру, які ділилися своїми враженнями про перебування в Центрі.

Ресоціалізація наркозалежної молоді

Діяльність «Хмельницького обласного центру
ресоціалізації наркозалежної молоді»

„Хмельницький обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді” розпочав діяльність у 1999 році як центр „Твоя перемога”. Головним завданням та ціллю роботи всього колективу Хмельницького обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді у 2015 році – була соціальна реабілітація дезадаптованої молоді, залежної від психо-активних речовин (як надання допомоги в кризовій ситуації), що передбачало психодіагностику, психотерапію, психокорекцію, трудотерапію, природо терапію, заняття за інтересами, фізіотерапію. Робота здійснювалась згідно річного плану і була спрямована на закріплення тих позитивних тенденцій, які склалися в процесі діяльності, підбору методів, форм роботи, які себе виправдали. Зусилля адміністрації та працівників Центру були спрямовані на створення умов для проведення різноманітних етапів реабілітаційного процесу. Здійснювались нові підходи до організації виховання: тестування, психодіагностичні, профорієнтаційні та комунікативні тренінги. Усі пропозиції плану були підпорядковані організації допомоги молодим людям, які встали на шлях позбавлення від залежності від психоактивних речовин ( далі- ПАР) і забезпеченню результативності цієї роботи.

Минулоріч загальна кількість клієнтів, що отримували послуги становить 109 осіб, з них включено до програми ресоціалізації 17 осіб. За 2015 рік успішно завершили курс ресоціалізації 15 отримувачів соціальних послуг, які повернулись у свої сім’ї, та до нормального життя. Вибуло із Центру, не завершивши курс 2 особи.

У 2015 році на утримання закладу з обласного бюджету виділено  1466,48 тис.грн., що більше ніж у 2014 році на 279,67 тис.грн, або 23,6%. Касові видатки становили 1263,25 тис.грн. або 100% до профінансованого. За рахунок виділених коштів забезпеченовиплату заробітної плати працівникам закладу та оплату за спожиті комунальні послуги та платежі.

У зв’язку зі складною соціально-економічною ситуацією у країні Кабінетом Міністрів України було видано постанову від 01.03.2014 №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету». Саме тому кошти на таборування для керівників волонтерських загонів, передбачених Програмою, не виділялися.

Станом на 01 січня 2016 року у Центрі проходить реабілітацію 25 отримувачів соціальних послуг.
Вирішуючи проблему переорієнтації колишнього залежного від ПАР протягом тривалого реабілітаційного періоду спеціалістами Центру надавалися різнопланові послуги, а саме: соціально-педагогічні, соціально-медичні, психологічні, інформаційні, соціально-побутові.

З ціллю вироблення навичок конструктивної соціальної поведінки проводились наступні тренінги:                                                                                                                         -«Стратегії контролю поведінки щодо вживання наркотиків і алкоголю»;                         -«Протистояння вербальному нападу та навички подолання негативних емоцій»;       -«Розвиток комунікативних здібностей»;                                                                             -«Моделі рольових ситуацій»;                                                                                               -«Зняття емоційної напруги, релаксація»;                                                                             -«Способи уникання конфліктних ситуацій»;                                                                       -«Корекція поведінки в стресових ситуаціях»;                                                                     -«Мотивуючий тренінг «Повір в себе!» та інші.

В рамках процесу переорієнтації колишнього наркомана, вироблення у нього поглядів на суспільство та своє місце в ньому були проведені групові заняття на теми:                            -«Аналіз різних варіантів поведінки молоді в складних життєвих ситуаціях і закріплення навичок відмови»;                                                                                                       -«Проблема залежності та її вплив на всі сторони життя людини»;                                           -«Сфери ризику залежних від ПАР»;                                                                               -«Наслідки вживання ПАР»;                                                                                 -«Шкідливість тютюнопаління»;                                                                                   -«Поняття про самооцінку та оцінка в суспільстві»;                                                             -«Цінності та пріоритети людей залежних від ПАР» та інші.

До Всесвітнього Дня Боротьби з наркотиками задля запоруки здоров’я та культурно-просвітницького росту була організований круглий стіл «Наркотики та алкоголь – безодня», а також було здійснено груповий виїзд у м. Хмельницький з метою участі у футбольному турнірі «Молодь проти наркотиків».
Протягом року для батьків, родичів та випускників Центру організовувались круглі столи та бесіди на тему «Як впливає залежність на стосунки в сім’ї», «Співзалежність, шляхи подолання співзалежності», «Способи успішної ресоціалізації залежних від ПАР», в свою чергу випускники Центру ділились своїми надбаннями, успіхом та досвідом життя як у центрі так і за його межами.
Велика увага приділялась організації активного відпочинку отримувачів соціальних послуг, їх дозвіллю, забезпечення умов для занять фізкультурою та спортом, улюбленою справою. На території Центру на спортивних майданчиках , відбувалися змагання з футболу та волейболу, тенісу, більярду.
Протягом року всі отримувачі соціальних послуг були залучені до участі в костюмованих театральних виставах та різноманітних конкурсах, метою яких був розвиток творчих та комунікативних здібностей особистості. Виховна робота ґрунтувалась також на проведенні гумористичних конкурсних програм, святкування днів народжень, на які запрошували батьків, родичів та друзів, були присутні випускники Центру, які ділилися своїми враженнями про перебування в Центрі.