Рівень правових знань неповнолітніх громадян

Гарантією успішного розвитку правового та демократичного  суспільства є знання та дотримання законів держави, взаємна відповідальність держави перед громадянином та громадянина перед державою.

У становленні правової свідомості громадянина важливе місце займає, насамперед, виховання поваги до Конституції, законів України, національної символіки. Правове виховання дітей має важливе державне значення, адже неповнолітні правопорушники є резервом злочинності у майбутньому.

Звичайно, протиправна поведінка неповнолітніх, яка згодом призводить до злочинів, залежить від певних факторів: незнання законів молоддю; дитяча безпритульність та безлоглядність; негативний вплив з боку однолітків та дорослих у найближчому середовищі. Та найбільш вирішальну роль у формуванні особи неповнолітнього злочинця відіграє негативний вплив сім’ї, а саме: неблагополучні сім’ї в кримінальному плані; зловживання батьків алкоголем; насильство у сім’ї. Так, наприклад, часто школярі хоча й не знають конкретних правових норм, але не допускають правопорушень. Регулятором поведінки у цьому разі є дотримання норм моралі та звичаїв. Такі школярі не завдають шкоди іншим, не скоюють крадіжок та інших правопорушень, тому що керуються у конкретній ситуації певними моральними принципами.

Правова освіта і виховання формують основу, що допомагають підліткам долати перші життєві труднощі, не зійти на шлях правових порушень. Проте практика нашого повсякденного життя засвідчує, що досить часто у молоді виробляється безвідповідальність, формується думка заперечення ролі права в житті та прагнення використання знання юриспруденції з метою уникнення відповідальності.

Найпершим завданням правового виховання є озброєння дітей знаннями законів, підвищення їх юридичної обізнаності, систематичному інформуванні їх про актуальні питання права. Адже правові знання допомагають співвідносити свої вчинки і поведінку своїх товаришів не лише із загальновідомими моральними нормами, а й з вимогами законів, коригувати поведінку, змінювати її у правильному напрямі. Виховання у школярів поваги до закону і правопорядку, переконаності у необхідності дотримання правових норм слід здійснювати через виховання поваги до правоохоронних органів, людей, які охороняють закони. Проте не слід залякувати цими органами, бо вони не зможуть усвідомити, що закони виконують не лише каральну функцію, а й захищають інтереси всього суспільства, кожного його члена. Більшість дітей упевнені, що за правопорушення відповідають лише дорослі, а неповнолітні нібито звільняються від такої відповідальності. Вони не переконані в дієвості положення, що “незнання закону не звільняє від відповідальності тих, хто його порушує”, нерідко не вміють зіставляти свої дії та вчинки з вимогами права. Коли підліткам доводиться давати правову оцінку конкретному правопорушенню, вони виходять з власних уявлень про протиправне, що, як правило, ґрунтуються не на знаннях конкретних положень закону, а, передусім, на відомих їм нормах моралі. Такі недоліки правової свідомості — одна з причин вчинення правопорушень неповнолітніми.

Отже, правова освіта та правове виховання молоді повинні перебувати в центрі уваги, перш за все, держави та суспільства. Нормативна і правова бази повинні сьогодні вдосконалюватись відповідно до вимог реального життя. Чітко має працювати механізм реалізації прав і свобод особистості, об’єктивно даватися оцінка протиправної та кримінальної поведінки осіб, з’ясовуючи при цьому причини правопорушень та шукати шляхи і засоби запобіганню їм.

Хмельницький міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді активно долучається до правовосвітньої та правововиховної роботи, постійно співпрацює з середніми та вищими навчальними закладами міста, проводяться відеолекторії, тренінги, розважальні заходи, інформаційні акції. Завжди раді співпраці!

Звертайтеся за адресою :  м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 38, тел. 65-73-28.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*