Юрисконсульт Кам’янець-Подільського міського Центру СССДМ інформує

Більшість громадян, які звертаються до Кам’янець-Подільського міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за захистом своїх прав, не знають елементарних правил спілкування з органами державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій і т.д.

Це питання регулюється законом України “Про звернення громадян“, згідно з яким громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду. Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто. Я рекомендую саме письмову форму звернення, тому що належним чином зареєстрована копія, наприклад заяви, при порушенні прав заявника може бути письмовим доказом для суду.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, встановлюється необхідний термін для його розгляду, але не більше сорока п’яти днів.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Підсумовуючи вищевикладене, хотілось би надати декілька корисних порад:

 1. Заяву слід надавати саме тій державній установі або посадовій особі, яка повинна виконати вказані в заяві дії згідно з покладеними на цю установу (посадову особу) обов’язками в межах її компетенції.
 2. Первинну заяву щодо конкретного вирішення ваших проблем слід подавати у письмовому вигляді.
 3. Копії наданих вами звернень до будь-яких органів, установ чи підприємств повинні вами зберігатися ще три роки після остаточного вирішення всіх проблем, про які в них йдеться, тобто до закінчення терміну позовної давності.
 4. Надсилайте свої звернення поштовими відправленнями з повідомленням про вручення, в якому вказуйте ту адресу для повернення повідомлення, за якою воно справді до вас потрапить, і зберігайте поштову квитанцію і отримане повідомлення разом з копією звернення, про яку йшлося в пораді 3.
 5. Документ, який ви склали і надаєте, повинен завжди мати такі заповнені реквізити (складові частини):
  • назву організації або службової особи до якої адресовано звернення, адреса;
  • відомості про заявника (прізвище, ім’я, по батькові; адреса);
  • назва виду документа (заява, скарга, пропозиція);
  • складений вами короткий притаманний лише цьому документу виклад його тексту (основної теми звернення) з іменами (назвами) головних “винуватців” – осіб чи об’єктів, про які йде мова у зверненні;
  • перелік додатків із зазначенням кількості сторінок;
  • підпис власноручний хоча б одного з авторів, чиє місце проживання вказане у зверненні;
  • дата підписання звернення останнім з авторів.

За отриманням безкоштовної юридичної допомоги Ви можете звернутись до Кам’янець-Подільського міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за адресою: вул. Шевченка, буд. 26 (ІІІ поверх). Тел. 91429.

Провідний спеціаліст-юрисконсульт

Кам’янець-Подільського міського

Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

В’ячеслав  Галайбіда

onas1

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*