ЦІННІСТЬ ЖИТТЯ. ПРОФІЛАКТИКА СУЇЦИДІВ СЕРЕД ВІЙСЬКОВИХ

Профілактика суъцидів-131 березня 2021 р. в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького більше 100 курсантів 2-го курсу були учасниками бесіди на актуальну тему: «Цінність життя. Профілактика суїцидів серед військових».
Провідний психолог міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Джал Антоніна повідомила присутнім, що суїцидальна поведінка військовослужбовців, безперечно, зумовлена їхніми певними індивідуально-психічними, нейрофізіологічними та іншими рисами. Для профілактики такої поведінки у військовому середовищі слід знати ці риси і володіти надійними методиками діагностики.
Курсанти та їх безпосередні керівники зрозуміли, що серед індивідуально-психічних рис військовослужбовця суїцидальну поведінку насамперед формують свідомість і самосвідомість, характер, рівень самооцінки, зміст емоційної сфери, ступінь особистісної та ситуативної тривожності, вид темпераменту, зміст життєвих цінностей та його особливості, соціальний статус, рівень суспільної активності, зміст соціальних зв’язків та їхній характер, ступінь належності до системи соціальних взаємин, специфіка взаємин з найближчим соціальним оточенням та ін.
Профілактика суъцидів-2Саме офіцери-вихователі, психологи, інші фахівці мають допомагати воїнам вивчати свій темперамент, знати його позитивні та негативні риси, а також озброїти їх методикою роботи над собою щодо вдосконалення сильних сторін свого темпераменту і звільнення від негативних аспектів.
Так як основними факторами формування характеру курсантів є соціальне середовище, виховання, самовиховання, то завдання полягає у всебічній підтримці виявів позитивних рис характеру підлеглих і не створенні умов для розвитку в них негативних якостей.
Отже, суїцидогенез є, насамперед, виявом дезадаптації військової людини у військовому середовищі.
Основні причини, що запускають процес суїцидальних явищ: соціальні, індивідуально-психічні і психічні причини, що руйнують особистість та її «Я».
Безпосередні причини, що спонукають людину на відмову від життя, як правило, пов’язані з його найближчим оточенням – родиною, батьками, друзями. Пошук причин суїциду нерідко приводить в минуле людини або суспільства, в якому вона живе. У більшості випадків суїцидів у військовому середовмщі причинами самогубств стають конфліктні ситуації, перенесені в це середовище із цивільного життя ще до призову або вступу на навчання у військовому закладі. Це:
– недостатня фізична готовність до військової служби (незадовільний стан здоров’я, наявність захворювань, слабка фізична загартованість);
– низька психологічна готовність до повноцінної життєдіяльності у суспільстві взагалі та до військової служби зокрема (нестійкість психічного стану та недостатня розвиненість провідних психічних якостей, викривлення життєвих настанов);
– недостатня підготовленість молоді до військової служби (скорочення програм підготовки молоді та державної підтримки закладів щодо роботи з майбутніми військовими);
-схильність у цивільному житті до девіантної поведінки (шкідливі для життя та здоров’я звички, набуті попередньо);
-слабка розвиненість у юнаків позитивної мотивації на збереження та забезпечення особистого життя (неправильне уявлення про цінності життя та здоров’я в юнацькому віці).
Однак, головною ланкою у вирішенні питання «бути чи не бути» все ж такии є сам військовослужбовець, від його особистості залежить, як поведе він себе в кризовому психічному стані, який вибір зробить, зустрівшись із труднощами, і чи не здасться він під впливом тривалих обставин, що травмують психіку.
З цього видно, що попередження та усунення суїцидальних дій серед військовослужбовців є складною соціально-психологічною проблемою, тому вона не має простого та швидкого вирішення. У цьому мають бути задіяні всі соціальні верстви суспільства, визначені та затверджені соціальні програми, залучені необхідні кошти на їх виконання.
Курсанти переглянули мотивуючий відеоролик про цінність життя, отримали інформацію про декотрі дієві інструменти швидкого подолання стресових факторів життя та закладів, які можуть надати швидку психологічну допомогу, зокрема звернення до фахівців служб телефону Довіри, психологів Хмельницького МЦСССДМ, психологів свого навчального закладу.
Захід відбувся на запрошення працівників психологічної служби Академії.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*